Værker

Susanna Debel Holmgaard

Værker


Under "Grafik" vises et udvalg af årets grafiske produktion

Der vises dels Monotypier og dels Monotypier med radering.

Alle billeder er eget tryk.

©2019: Susanna Debel Holmgaard, contact@susannaholmgaard.com